کاویان قطعه قدس

معرفی کاویان قطعه قدس

برای کاویان قطعه قدس مطلبی ثبت نشده است!

kavian-ghate
تلفن 02146853340
فکس 02146821085
آدرس انتهای چمن-گلبرگ جنوبی- کوی صنعتگران- پلاک7

همکاران کاویان قطعه قدس

حسین چنبرنیا

حسین چنبرنیا

مدیریت

مشاهده پروفایل ←

خانم احمدپور

خانم احمدپور

مسئول HSEE

مشاهده پروفایل ←


محصولات کاویان قطعه قدس

برای کاویان قطعه قدس محصولی معرفی نشده اند


دیپلم ها و گواهی نامه ها کاویان قطعه قدس

برای کاویان قطعه قدس دیپلم و گواهی نامه معرفی نشده اند