کانال اطلاع رسانی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

کانال اطلاع رسانی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ کانال اطلاع رسانی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ در فضای مجازی به آدرس https://t.me/zagros_iec می باشد. کلیه اخبار و اطلاعیه های مربوط به شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ هم از طریق این سایت و هم از طریق کانال مذکور قابل دسترس شما تولید کننده و صنعتگر محترم می باشد.

‫۱ سال و ۱ ماه قبل، شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۲