بازدید تجار عراقی از شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ شهرستان قدس

بازدید تجار عراقی از شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ شهرستان قدس بازدید تجار عراقی بهمراه مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران جناب اقای مهندس پرنیان ، فرماندار شهرستان قدس سرکار خانم دکتر واثقی، هیات مدیره و مدیرعامل محترم شهرک صنعتی از کارخانجات شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ سپس نشست و مذاکره بمنظور بهبود صنعت، رفع موانع تولید و  ارتباط بیشتر  بین صنعت دو کشور. و همچنین خداحافظی با جناب آقای مهندس عقبایی مدیر محترم صنعت، معدن و تجارت شهرستان قدس در انتهای این نشست.

‫۶ ماه قبل، یک شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸، ساعت ۲۰:۰۸