اطلاعیه وزارت نیرو در خصوص تامین برق پایدار

اطلاعیه وزارت نیرو در خصوص تامین برق پایدار

وزارت نیرو به منظور تامین برق پایدار برای هموطنان عزیز در نظر دارد از صنایع با قدرت قراردادی 200 کیلوات به بالا دعوت به مشارکت نماید و از این رو طرح های زیر را برای این مشترکین ( واحدهای صنعتی دارای کنتور هوشمند فهام مستقر در شهرک ) در نظر گرفته است.مشترکین صنعتی می توانند با انتخاب یکی از طرح های زیر ( تصویر پایین ) ضمن همکاری در پیشگیری از خاموشی ها از پاداش های آن بهره مند شوند.

 


‫۸ ماه قبل، چهار شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸، ساعت ۱۱:۳۰