بازدید ریاست بانک آرین بانک از شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

بازدید ریاست بانک آرین بانک از شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ بازدید ریاست بانک آرین بانک و هلدینگ کشور تاجیکستان آقای ولی زاده از کارخانه های شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ در معیت مدیریت محترم شهرک صنعتی جناب آقای حسینی

‫۹ ماه قبل، سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، ساعت ۰۱:۰۶