نشست تخصصی ارتباط صنعت با دانشگاه

نشست تخصصی ارتباط صنعت با دانشگاه  روابط‌ عمومی شرکت شهرک صنعتی زاگرس و گلبرگ

‫۱۰ ماه قبل، شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۷، ساعت ۱۰:۳۵